novinky, oddílové akce

Zmrzlé úterky s Trip Teamem, no jasně …

Otužování je cool 🙂 a příchází stále více do módy. A protože my nechceme zůstat pozadu … pojďte se třást zimou s námi.

Založme novou tradici v NMnM, úterní podvečerní otužování na koupáku !!!

Protože se z nás profíci v otužování teprve stanou, tak mezi námi rádi přivítáme zkušené borce. No a pokud nedorazí, budou se třeba hodit následující informace z webu www.otuzilci.cz, za které děkujeme:

  • při otužování je doporučeno dodržovat několik zásad: respektování věku a zdravotního stavu, postupnost, soustavnost a dlouhodobost
  • trénink otužilosti probíhá dlouhodobě, nejlépe je začít od dětství a otužovat se celoživotně
  • otužovat se lze denně, příznivé účinky otužování se projeví nejdříve za tři až čtyři týdny
  • pokud bychom s otužováním přestali, zvýšená otužilost by během několika týdnů opět poklesla, proto je důležitá soustavnost, po delším přerušení otužování (kvůli nemoci, zranění, apod.) je třeba začít téměř od začátku
  • při otužování dbáme na postupnost, začínáme od méně intenzivních prostředků a pokračujeme k intenzivnějším, zvyšujeme i dobu otužování
  • otužování vodou je nejúčinnější, vyplývá to ze skutečnosti, že voda odvádí při styku s tělem teplo více než dvacetkrát rychleji než vzduch, proto je při otužování vodou zvlášť důležitá postupnost
  • začít s otužováním je nejlepší během letních měsíců za teplot, kdy plavání není příliš náročné na otužilost
  • před plaváním je vhodné se prohřát během nebo rozcvičkou
  • po plavání je opět vhodné dodat tělu teplo pohybem, případně teplým nápojem
  • nevhodné je pití alkoholu před plaváním i po něm.

Takže otužování zdar a uvidíme se na koupáku !!!

PS: to jsem zvědav, jestli tam 28.9.2021 v 17 hodin budu klepat kosu sám :).