novinky, oddílové akce

„Koukni s námi na svět shora :) … projekt 2020″

Lezci a kamarádi mrkněte, co chystáme na rok 2020. Samozřejmě nás potěší vaše účast i pomoc s organizací. Tak tu to je:

Projekt „Koukni s námi na svět shora :)“ bude zaměřen na rozvoj pohybových aktivit dětí do 11 let (1. stupeň ZŠ). Bude se skládat z šesti akcí/soutěží, které budou rovnoměrně rozloženy v průběhu roku 2020.

Plánovanými sportovními aktivitami / soutěžemi jsou:

Akce / soutěž č. 1

Lezení umělá lezecká stěna

Plánovaný termín: 19.4.2020

Místo realizace: Areál sportu BnP – lezení umělá lezecká stěna

Plánovaný počet účastníků: 20 – 35 dětí

Popis: děti budou seznámeny se základním lezeckým vybavením, jeho správným používáním a způsobem, jak se mají správně při lezení pohybovat. Vše jim bude detailně předvedeno. Na lezecké stěně budou připraveny tři lezecké cesty lehkých obtížností, a děti budou za jejich vylezení dostávat body.

Akce / soutěž č. 2

Slack line

Plánovaný termín: 24.5.2020

Místo realizace: areál Koupaliště NMnM

Plánovaný počet účastníků: 20 – 35 dětí

 Popis: děti budou seznámeny se správným způsobem pohybu na slack line a vše jim bude detailně předvedeno. V areálu budou připraveny tři slack line v bezpečné výšce, dvě z nich s pomocným lanem. Děti budou získávat body podle toho, jak daleko se jim podaří na slack line dojít.

Akce / soutěž č. 3

Bouldering

Plánovaný termín: 21.6.2020

Místo realizace: nádvoří 2. ZŠ NMnM

Plánovaný počet účastníků: 20 – 35 dětí

Popis: po dohodě s panem ředitelem 2. ZŠ bude využita bouldrová stěna na nádvoří této novoměstské školy, děti budou nejprve seznámeny s významem slova bouldering a hned i s tímto moderním sportem. Na boudrové stěně budou vytyčeny 4 linie a děti budou hodnoceny za výšku, do které vylezou.

Akce / soutěž č. 4

Prusíkování – slavnosti NC 2020

Plánovaný termín: sobotní dopoledne v rámci programu slavností Nova Civitas 2020

Místo realizace: Vratislavovo náměstí, Nové Město na Moravě

Plánovaný počet účastníků: 20 – 35 dětí

Popis: prezentace Trip Teamu, z.s. formou soutěže v prusíkování je již standardem slavností Nova Civitas. Dětem bude vysvětlen a ukázán způsob vázání prusíkovacích uzlů na zavěšené lano, a také samotné prusíkování. Děti budou hodnoceny za výšku, do které vylezou.

Akce / soutěž č. 5

Skalní lezení – Vávrova / Pasecká skála

Plánovaný termín: 13.9.2020

Místo realizace: Vávrova / Pasecká skála

Plánovaný počet účastníků: 20 – 35 dětí

Popis: dětem bude připomenuto základní lezecké vybavení, jeho správné používání a také způsob, jak se mají správně při lezení pohybovat. Vše jim bude detailně předvedeno. Na skále budou připraveny dvě lezecké cesty lehkých obtížností, a děti budou za jejich vylezení dostávat body.

Akce / soutěž č. 6

Lezení na strom

Plánovaný termín: 11.10.2020

Místo realizace: areál Koupaliště NMnM

Plánovaný počet účastníků: 20 – 35 dětí

Popis: závod dětí v lezení na strom na rychlost je závěrečnou soutěží celého projektu. Pro děti bude připraveno kompletní lezecké vybavení, které tentokrát bude využito tímto lehce odlišným způsobem. Za dosažený čas budou děti dostávat body. Odpoledne bude zakončeno společným opékáním špekáčků a posezením u ohně.

Jak je již uvedeno výše, tak za účast v soutěžích a dosažené výsledky budou děti získávat v průběhu roku body, které jim budou sčítány. Úspěšní soutěžící v jednotlivých kategoriích budou vyhlašováni a odměňováni jak po jednotlivých soutěžích, tak celkově po poslední akci. Hodnocen bude jak sportovní výkon, tak pravidelnost účastí.

Předpokládaný počet účastníků je podle naší zkušenosti mezi 20 a 35 dětmi na každé akci. Celkově potom tedy mezi 120 a 210 dětmi.

Účast soutěžících dětí nebude omezena místem bydliště dítěte, rádi přivítáme každého zájemce o sportování s námi.

Cíle našeho projektu:

  • rozvoj fyzických schopností a znalostí dětí, ukázka a vyzkoušení sportů, které doposud nezkusili
  • mediální prezentace činnosti našeho spolku na FB a webu spolku, a také v regionálním tisku
  • získání nový malých i velkých členů našeho spolku
  • předáním dobrovolného startovného do nadačního fondu na umělou lezeckou stěnu v budované sportovní hale v NMnM podpořit vybudování nové umělé lezecké stěny.

Jupí, město NMnM jsme požádali o finanční podporu tohoto projektu, tak nám držte palce. Lezení zdar !!!