oddílové akce

Ledová stěna Vír – 2.akce Trip Teamu, z.s. v projektu „Mladý sportovec“

Lezci, a tentokrát hlavně ti mladí na ledu, zdar zdar.

Jupí, tak jsme to ještě stihli :). Díky provozovatelům ledové stěny, kteří průběžně odstraňovali led hrozící zřícením a tím udržovali i přes brzký příchod jara stěnu lezitelnou a v rámci možností bezpečnou, jsme dnes ve Víru mohli přivítat 10 mladých lezců ve věku 12 až 17 let, říci si a ukázat něco o lezení ledů a hlavně, pořádně si to vyzkoušet.

Mlaďoši měli již zkušenosti s lezením na umělých lezeckých stěnách a skalách, byli na ledu poprvé a klobouk dolů, nevedli si vůbec špatně. Především slečny lezkyně nám ukázaly, že „kde je vůle, tam je cesta“ … nebo jak to vlastně přesně říká ten náš Radek? Ale pěkně popořádku.

Ráno jsme se potkali u „Krabičky“, po krátkém seznámení jsme se oblékli do úvazků, helem, vzali si mačky a cepíny a hurá na led. Ve dvou pětičlenných týmech jsme si pod metodickým dohledem ukázali základní pohyb v mačkách na ledu, a to nejprve vodorovném, potom šikmém a hned nato i svislém. Správné držení a používání cepínů jsme si ukázali hnedle potom.

S touto velmi hrubou přípravou jsme se rozdělili, první skupina začala na třech top rope lanech zkoušet samotné lezení, druhá skupina se seznamovala se základními činnostmi, bez kterých by lezení na ledu nešlo. Naučili jsme se správný postup vrtání šroubů, vrtání postupového jištění, budování štandů, vrtání abalaků a slaňování z nich. Předváděné činnosti si mladí lezci hned sami zkoušeli. Potom se skupiny vystřídali, a postup se opakoval.

Díky jarním teplotám jsme brzy byli mokří jako žáby, ale i to k jarnímu lezení ledů patří. Tři hodiny na ledu utekly jako voda, a podle okamžitých ohlasů si dovolím napsat, že jsme si všichni akci užili. Ještě jednou chci mlaďochy pochválit a poděkovat i týmu organizátorů, bez kterých by akce nemohla proběhnout.

To, že naše akce proběhla doslova „za minutu dvanáct“ nám provozovatelé ledové stěny potvrdili i v jejich krátkém článku o posledním dni lezecké sezóny 2016-2017: http://www.ledovastenavir.cz/konec-sezony-20162017-rezervacni-system-se-uzavira .

Jak to na akci vypadalo, můžete mrknout na fotkách níže.