novinky

Zápis z členské schůze

Trip Team, z. s.
Karníkova 1176
592 31 Nové Město na Moravě

Zápis ze členské schůze spolku Trip Team, z.s.

Datum a místo konání schůze:

5. 11. 2015, restaurace Empeka, N. M. n. M.

Svolavatel:

Jaromír Čejka, předseda spolku Trip Team, z. s.

Přítomni:

Členové spolku, viz Seznam přítomných

Program:

1. Zahájení členské schůze, zapsání účastníků do seznamů stávajících a nových členů spolku
2. Připomenutí historie, prezentace současného stavu a budoucích cílů předsedou spolku
3. Prezentace současných stanov spolku
4. Informace členům spolku o stavu pokladny spolku
5. Projednání a odhlasování důležitých bodů viz níže
6. Projednání bodů bez potřeby hlasování viz níže
7. Závěr členské schůze

Průběh členské schůze:

1. Zahájení členské schůze, zapsání účastníků do seznamů stávajících a nových členů spolku (Předseda spolku přivítal účastníky členské schůze, všichni přítomní se zapsali do seznamů stávajících a nových členů).

2. Připomenutí historie, prezentace současného stavu a budoucích cílů předsedou spolku

3. Prezentace současných stanov spolku
(Předseda spolku prezentoval přítomným platné stanovy spolku ze dne 20. 2. 2015)

4. Informace členům spolku o stavu pokladny spolku

5. Projednání a odhlasování důležitých bodů

5.1 Výše členského příspěvku spolku Trip Team, z. s. v sezóně 2015 – 2016
Usnesení: děti do 10 let zdarma/ mlaďáci od 10 do 18 let 50Kč/ dospělí od 18 do 60 let 100 Kč/ veteráni nad 60 let 50 Kč/ rodinný členský příspěvek 2+1 a více 200 Kč
Hlasování: PRO: 10, PROTI: 2, ZDRŽELI SE: 2.

5.2 Možnost změny stanov spolku Trip Team, z. s.
Usnesení: změna platných stanov spolku ze dne 20. 2. 2015
Hlasování: PRO: 0, PROTI: 13, ZDRŽELI SE: 1.

5.3 Stanovení termínu společného lezení na umělé lezecké stěně v hale v B. n. P.
Usnesení: bylo navrženo čtvrteční odpoledne mezi 17. a 19. hodinou
Hlasování: PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 6.

5.4 Udělení čestného členství vybraným členům spolku (čestní členové neplatí členské příspěvky)
Usnesení: na čestné členství byl navržen ing. Jan Krch
Hlasování: PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 3.

5.5 Odpuštění členského příspěvku členům bezplatně pracujícím pro spolek

Usnesení 1: odpuštění rodinného členského příspěvku za tvorbu webových stránek spolku pro Veroniku Dvořákovou

Hlasování: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 1.

Usnesení2: odpuštění rodinného členského příspěvku za výkon funkce předsedy spolku pro Jaromíra Čejku
Hlasování: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 1.

6. Projednání bodů bez potřeby hlasování

6.1 Informace předsedy o množství a stavu lezeckého materiálu vlastněného spolkem, který si můžou členové zapůjčit.

6.2 Informace předsedy o potřebě zřízení bankovního účtu. (Provede J. Čejka a pošle informace členům spolku.)

6.3 Knihovna lezeckých průvodců – bylo dohodnuto, že členové oddílu, kteří vlastní průvodce a jsou ochotni je zapůjčit ostatním, pošlou jejich seznam na oddílový e-mail a seznam bude následně zveřejněn na webu spolku.

6.4 Žádost spolku na M. Ú. N. M. n. M. o chyty, desky a spojovací materiál z umělé lezecké stěny, která bude rušena v rámci bourání tělocvičny „na středisku“.

6.5 Dotační programy pro neziskové organizace na rok 2016 – bylo dohodnuto, že za spolek podáme žádost na M. Ú.  N. M. n. M. (provede J. Čejka spolu s A. Filipi, o výsledku budou členové spolku informováni).

6.6 Sepsání a zaslání žádosti o slevu na vstupném do nově otevřených Městských lázní N. M. n. M.  pro členy spolku.

6.7 Poslední slanění 2015 – Bílá skála, 28. 11. 2015, v rámci této akce je v plánu uklidit a spálit větve po kácení v této oblasti.
(J. Čejka zažádá o povolení Správu CHKO Žďárské vrchy a majitele lesa, následně pošle informace členům spolku.)

6.8 Předseda spolku informoval členy o stavu petice „ANO umělé horolezecké stěně v plánované sportovní hale v Novém Městě na Moravě“.

7. Závěr členské schůze.


Zapsal: J. Čejka, 7. 11. 2015