bylonebylo, novinky

Členství v horolezeckému oddílu Trip Team, z.s. v roce 2020 … lezte s námi …

S blížícím se otevřením lezecké stěny v nové hale v NMnM na mě, jako současného předsedu TT, stále častěji přes náš e-mail nebo FB směřují dotazy, jaké jsou podmínky členství v TT. „Nikde jsme to na webu nenašli, a chtěli bychom to zkusit“ … to mě samozřejmě těší.

Než začnu o podmínkách členství pro rok 2020, tak jen pár informací o našem horolezeckém oddíle a k tomu i pár letopočtů:

 • duben 1997 založení oddílu a jeho zapsání pod názvem Trip Sport Team do Českého horolezeckého svazu, první předseda Ivo Neuman
 • březen 2000 změna stanov a tím i názvu na Trip Team
 • duben 2005 po tragickém úmrtí prvního předsedy zvolen na tuto pozici Jaromír Čejka, současný předseda
 • srpen 2010 návrh Českého horolezeckého svazu na zrušení Trip Teamu jako základní organizační jednotky svazu, to bylo impulsem k rozhodnutí, že zkusíme oddíl oživit a začít pracovat s dětmi i dospělými lezci z NMnM a okolí
 • září 2014 v oddíle první instruktor skalního lezení po kurzu Českého horolezeckého svazu
 • červenec 2016 registrace Trip Teamu z.s. jako zapsaného spolku do Českého horolezeckého svazu jako členský spolek
 • červenec 2016 zapojení Trip Teamu z.s. do sítě Mládežnických lezeckých klubů pod Českým horolezeckým svazem
 • únor 2020 v oddíle první instruktor lezení na umělých lezeckých stěnách
 • od roku 2016 se snažíme organizovat pravidelné lezecké tréninky jak na skalách Žďárských vrchů, tak ve sportovní hale v Bystřici nad Penštejnem, to bylo i důvodem naší snahy, mít v NMnM umělou lezeckou stěnu, která byla po petici a anketě občanů NMnM nakonec úspěšná, jupí !!!
 • financování spolku se snažíme zajistit z dotací města NMnM, grantů Českého horolezeckého svazu, Kraje Vysočina, České unie sportu, členských příspěvků atd., naším cílem je, aby děti do 15 let měly zajištěn lezecký materiál, vedení tréninků, metodiku s co nejnižšími náklady.

A teď, jak je to s tím členstvím.

Horolezecký oddíl Trip Team, z.s. nefunguje jako standardní kroužek, proto je členství dětí do 15 let podmíněno členstvím jednoho z rodičů, k tomu nás vedou tyto důvody:

 • chceme vytvořit komunitu lezců, dospělých i dětí, kteří se společně budou věnovat lezení, jako svému oblíbenému sportu
 • chceme rodiče naučit lézt a jistit, aby mohli se svými dětmi vyrážet do skal i na umělou lezeckou stěnu i mimo tréninků Trip Teamu, z.s., oddíl členům nabízí bezplatné zapůjčení lezeckého materiálu a pro začátečníky i metodické vedení v rámci společných tréninků
 • posledním a velmi důležitým bodem je zajištění kázně a bezpečnosti dětí při lezení, i přes všechna opatření může lezení nebezpečným sportem, a tak dohled na děti a jejich bezpečnost musí být maximální, a to právě i ze strany přítomných rodičů.

Aby TT mohl fungovat, tak i zde jsou s tím spojeny náklady na chod. Snažíme se je minimalizovat, a proto je většina činností pro TT prováděna od členů TT zdarma. Přesto nějaké finance potřebujeme. Jak už je uvedeno výše, lezecký materiál a například i vstupy na lezeckou stěnu v BnP byly pro mlaďochy do 15 let od TT hrazeny z dotací a grantů.

A tak i roční členské příspěvky byly a i pro rok 2020 jsou minimální, a jsou vybírány při prvním společném tréninku při zápisu nových členů:

 • mlaďoši do 15 let zdarma
 • mlaďoši 15-18 let 50 Kč
 • dospělí 18-65 let 100 Kč
 • dospělí nad 65 let zdrama
 • rodinné 200 Kč.

Vstupné na lezeckou stěnu v BnP bylo a ještě naposledy bude od dospělých členů TT vybíráno na konci roku. To se s otevřením lezecké stěny v NMnM změní, ale o tom příště.

Pokud jsou dospělí členové TT v rámci činnosti oddílu aktivní a pomáhají při jeho akcích a projektech, dostávají jako odměnu např. volné hodiny vstupu na lezeckou stěnu a podobně. Tato praxe bude pokračovat i roce 2021.

Pro zájemce o členství chystáme od září 2020 možnost „lezení s TT na zkoušku“. Bude to znamenat, že každý měsíc umožníme zájemcům přijít na jeden společný trénink, seznámíme je s vybavením, jeho používáním a lezení si s námi můžou zkusit. Potom se rozhodnou, zda ANO, či NE.

A to je zhruba vše, lezení zdar !!!

Jaromír Čejka, předseda Trip Team, z.s.